ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА "СМАРТ БИЗНЕС ОФИС" ЕООД - ПОЛЕЗНИТЕ НЕЩА ЗА ВАШАТА КОЛА 

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ© 

Български

За поръчки и информация: +359878194778

Съдържанието на https://www.avarien-komplekt-kat.com е собственост на "Смарт Бизнес Офис" ЕООД и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права и от Наказателния кодекс. Не ни копирайте. Бъдете креативни!

Полезна информация

Документация към пожарогасители:

Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. изисква производителят на продукти за пожарогасене или неговият упълномощен представител пуска на пазара пожарогасителните средства задължително придружени с придружени с декларация за съответствие и инструкция за употреба, изготвени на български език. За тази цел производителят трябва да предостави тези документи на всеки от дистрибуторите или вносителите.

Декларацията се изготвя по образец на приложение № 6 на Наредба № 8121з-906 и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията на глава втора на същата наредба, както следва:

1. продуктът (партидата) съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора;

2. продуктът (партидата) е произведен(а) при внедрен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на чл. 9.

Още за пожарогасителите в колите

Съгласно изготвено становище от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, минималното изискване на което трябва да отговарят пожарогасителите, е според минималната гасителна ефективност в зависимост от обема/масата на гасителното вещество:
– за пожарогасители заредени с прах и халон, минималното количество е 1кг.
Предлаганите на пазара спрей-флакони не отговарят на изискването за минимално количество за зареждане на носимите пожарогасители.

Пожарогасител е годен за употреба, когато е преминал техническо обслужване. Техническата изправност на пожарогасителите се установява на място, от прегледа на трайно закрепения стикер на корпуса на уреда, който съдържа най–малко следната информация:

– индивидуален номер на стикера;

– наименованието на търговеца извършил техническото обслужване;

– адрес за кореспонденция;

– номер на полученото разрешение за осъществяване на дейността;

– вид на извършеното обслужване и крайния срок за извършването на следващо такова;

Превозно средство ще се счита че не е оборудвано с пожарогасител, когато за такъв се представи спрей-флакон за пожарогасене.

Автомобилният транспорт увеличава непрекъсното дела си и постоянно се усъвършенства в направлението бързина и сигурност на превоза на пътници и товари. Недостатък на този вид транспорт се явява по- голямата зависимост от климатичната обстановка и вредните последици за екологията. Автомобилния транспорт се явява основен замърсител на атмосферата и причинител на парниковия ефект. Възможността от възникване на пожари в автомобилите, автобусите и т.н. е голямо поради различни фактори.

Пожарогасителите осигуряват безопаснотта на пътниците, возещи се в автомобилите. Най-подходящи пожарогасители за всички видове автомобили са пожарогасители 1кг. прахови. В някои случаи се

закупуват прахови пожарогасители от 2кг. за осигуряване на по-голяма пожарна безопасност и гасене на по-голямо огнище. Пожарогасителите се продават с една година гаранция съгласно изискванията на противопожарните наредби.

Важността на използването на пожарогасител

Една от основните причини за пожар на първо място е, че не се вземат предпазни мерки. Блокирането на огъня и гасенето с пожарогасител е да се предотврати загубата на човешки живот и имущество от всякакъв вид. Изключително важно е вашият пожарогасител да преминава периодични прегледи в лицензиран пункт. Четете и инструкциите на самият пожарогасител.

Светлоотразително оборудване за безопасност

Носенето на светлоотразителна жилетка и предупредителен триъгълник за крайпътни извънредни ситуации е законово изискване в европейските страни.

От 1 юли 2008 г. е задължително да се носи предупредителен триъгълник и светлоотразителна жилетка вътре в колата, която трябва да бъде достъпна от вътрешността на превозното средство (не се съхраняват в багажника!) и трябва да се използва в случай на авария. И двете трябва да отговарят на стандартите на ЕС и водачите трябва да носят на жилетка, когато излизат от колата. При липса на триъгълник или светлоотразителна жилетка в превозното средство ще доведе до глоба. Жилетката е изискване и за велосипедистите, когато карат  извън градове, когато е тъмно или когато видимостта е лоша.

Важността на използването на светлоотразителна жилетка

Всяка година хиляди хора умират при пътни инциденти в България и по света. Според статистическите данни, в България, 20 на сто от смъртните злополуки са причинени от водачите които случайно удрят пешеходци на пътя. Основната причина за тези инциденти, които се случват в 87 процента в тъмните часове, че шофьорите не виждат пешеходците в тъмното. За да се сведе до минимум рискът от злополуки, много е важно за пешехдците да светлоотразителна жилетка, която може да се види лесно в ден и нощ.

Пожарогасител

Аптечка

Триъгълник

Жилетка

Booking.com
© 2017 - 2024 Всички права запазени